Equip del CAE

L'Equip del CAE estarà format per un equip de professionals entre els que hi haurà: cuidadors/es, fisioterapeuta, treballadora social, auxiliars i directora.