Model d’atenció

El model d’atenció del Centre d’Atenció Especialitzada Estimia es regeix pel treball a través de  l’empatia, la inclusió, l’entusiasme i  la flexibilitat.

Promovem la millora i manteniment de les habilitats i capacitats dels usuaris en les Àrees Funcional, Cognitiva, Motora, Emocional i de Participació Comunitària.

Els principis que regeixen la nostra tasca són:

Inclusió Social. La persona viu en la comunitat i en forma part, per tant s’ha de potenciar la utilització dels recursos i serveis comunitaris.

Normalització. Per principi s’utilitzaran els mitjans que siguin més usuals possibles per establir i/o mantenir comportaments i característiques personals com més acceptades possibles des del punt de vista social i cultural.    

Individualització. El dret de la persona amb discapacitat a ser atesa de manera que es contemplin les seves necessitats com a individu, per a les quals cal estructurar solucions que incloguin les seves especificitats.

Qualitat de Vida. Aquesta es defineix a partir dels eixos desenvolupats  per R. Schalock: Benestar emocional, relacions interpersonals, autodeterminació benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, inclusió social i drets.