Activitats i Serveis de l'Escola

SERVEIS:

Menjador: Disposem de cuina on adaptem els menús a les necessitats particulars de cada infant: al·lèrgies, disfàgies, reflux, amb  indicacions del gastròleg/nutricionista. 

Formació Universitària: La Institució col·labora en la formació d’estudiants de diferents especialitats universitàries en el marc de les seves estades de practiques.

Transport: L’Escola compta amb el servei de transport escolar adaptat del Consorci d'Educació de Barcelona.

Vehicle propi: Disposem d’un autocar propi adaptat per realitzar les sortides del centre.

 

ACTIVITATS:

Piscina: L’activitat aquàtica és un complement important pel desenvolupament motriu que afavoreix la participació de l’entorn de l’infant des de la vessant lúdica i esportiva.

Psicomotricitat: La psicomotricitat ajuda al desenvolupament global de l’infant tenint en compte les seves potencialitats motrius, cognitives, afectives i de relació social.                            

Esport al pati: L’esport que practiquem a l’aire lliure permet unes activitats i dinàmiques més àmplies, desenvolupant aquelles habilitats que possibiliten una interacció dinàmica amb els objectes i entre els companys.

Musicoteràpia: La música a l’escola es converteix en una eina de comunicació, aprenentatge, socialització i treball de les emocions. És un espai per aprendre, interaccionar i gaudir.

Aula Multisensorial: Disposem d’un espai adaptat idoni per facilitar experiències sensorials, en el que es treballa l’estimulació i la relaxació a través d’elements com llums, olors, música, textures, etc.

Teràpia amb animals: Els beneficis de la teràpia amb animals són molt variats. Pot aportar una millora en les relacions socials, de la postura, en la comunicació verbal i no verbal i d’ajuda en el desenvolupament motriu global. A l'Escola ens visiten de forma regular els membres de DISCAN ( ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOCIAL) per treballar amb els nostres infants.

Sortides: Gaudir, descobrir, aprendre i viure experiències noves fora de l’escola, un objectiu per obrir-nos al món! Periòdicament un grup de l'escola marxa a realitzar una visita o activitat a la ciutat. Si ens cal comptem amb vehicle propi.

Festes i celebracions: L’escola fomenta els espais de festa i celebració on podem gaudir plegats de les tradicions i moments especials. Algunes de les activitats que realitzem són la Castanyada, el Tió, Presentació de Projectes, el Carnestoltes, Trobades amb famílies, Sant Jordi…

Activitats compartides amb altres centres: Organitzem de forma regular i durant tot el curs diferents experiències compartides d'activitats, celebracions i trobades amb altres centres educatius especials i ordinaris.

Colònies: Cada curs organitzem unes colònies on l’alumnat pot compartir jocs i experiències i gaudir d’un entorn diferent al que estan habituats.