AIS ( aula integral de suport)

A l’AIS donem atenció a infants amb problemes de salut mental associats a trastorn greu de la conducta que temporalment no poden seguir l’escolaritat completa en un centre ordinari.

La franja d’edat atesa és de 6 a 10 anys. Tots els infants fan escolaritat compartida amb l’escola ordinària de referència.

L’objectiu és donar els recursos educatius i terapèutics necessaris perquè en la mida del possible puguin retornar a temps complet al circuit educatiu ordinari el més aviat possible, així com un treball de col·laboració conjunt amb la família i tots els agents implicats: EAP, CSMIJ, Escola ordinària...

Com a AIS disposem de la intervenció i suport d’un referent de l’àrea de psicologia del CSMIJ de Les Corts (Centre de Salut Mental Infanto Juvenil).

Galeria d'imatges