AIS ( aula integral de suport)

L’ AIS, Aula integral de suport, de l’Escola Estimia-El Niu és un projecte enquadrat en del pla del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.

Dins del projecte educatiu de l’escola dissenyem una proposta pedagògica adreçada a infants de cicle inicial i mitjà de Primària (6 – 10anys) que pateixen o estan en risc de patir un trastorn de la conducta greu. Aquestes aules estan destinades a establir les mesures i els suports necessaris d’atenció educativa- terapèutica, tant pel que fa als aprenentatges com a la regulació del comportament. L’objectiu és  atendre als alumnes amb necessitats especifiques que no poden seguir l’escolaritat a l’escola ordinària doncs requereixen de mesures i suports intensius de més o menys durada depenent del grau d’afectació.

Donades les característiques de l’alumnat de l’AIS els professionals que conformen l’equip són de l’àmbit educatiu (mestres, educadors) i l’àmbit de la salut (psicòleg).

L’objectiu principal de les aules integrals de suport és aconseguir que nens i nenes en edat escolar que presenten afectacions de salut mental, amb problemes de conducta, i que no poden seguir puntualment l’escolaritat en l’escola ordinària, puguin rebre atenció específica de forma temporal que els possibiliti retornar al circuit educatiu ordinari. També  forma part del projecte acompanyar a les seves famílies en aquest procés educatiu i  terapèutic i donar suport als professionals de l’escola ordinària .