Documents Escola

Aquí pots descarregar-te el Pla d'Obertura de l'Escola Estimia

Aquí pots descarregar-te el Pla d'Obertura del'AIS Estimia

Aquí pots descarregar-te el Pla Organitzatiu 2021-2022

Aquí pots descarregar-te les Normes de Funcionament i Organització del Centre (NOFC)

Aquí pots descarregar-te el Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Aquí pots descarregar-te la Memòria del Curs 2019-20