Equip de l'Escola

Escola Estimia Equip

 

 Pedagogs, mestres, logopeda, infermera, fisioterapeutes, educadors, monitors i treballadora social, formen l'equip de professionals d'atenció directa que atén als alumnes i a les seves famílies de forma global i integradora.