Escola inclusiva

L’Escola ESTIMIA  és una escola concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que atén a alumnat d’entre 3 i 21 anys amb necessitats educatives especials, amb l’objectiu de proporcionar les eines i els recursos adients per aconseguir una autonomia més elevada i millorar la qualitat de vida dels infants mitjançant el desenvolupament de capacitats i habilitats cognitives, motrius, socials i emocionals.

L’equip de professionals de l’Escola Estimia col·labora amb els EAP (equip d’assessorament psicopedagògic), per valorar les necessitats de suport dels infants i de les seves famílies, i adequar la metodologia i els recursos disponibles a l’entorn escolar en general. Per fer-ho s’adequa el currículum d’infantil i primària que marca el Departament d’Ensenyament a les característiques de l’alumnat amb una primera adaptació, a partir d’aquesta adaptació s’elabora la programació dels cicles i finalment s’adequa aquesta programació a les necessitats individuals de cadascú a través del Pla Individualitzat (PI). L’alumnat s’agrupa per cicles: Educació Infantil, Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària i ESO.

Els professionals acompanyen i guien els infants en el seu procés d’ensenyança i aprenentatge, creant les condicions necessàries perquè tots es trobin en un context reconfortant, estable i motivador, en el que puguin desenvolupar les seves aptituds i potenciar les seves competències cognitives, comunicatives i socioemocionals. El personal docent, format per un equip multidisciplinari, està en contínua comunicació i revisió, juntament amb la participació de les famílies, com a part integrant d’aquest treball conjunt.

Cal destacar la importància que donem al programa de formació continuada per poder donar resposta als nous reptes educatius.

Les aules s’organitzen  per edats , en  grups d’entre 5 i 7 infants, amb diversitat de característiques cognitives, emocionals-conductuals i de pluridiscapacitat.

L’equip de professionals s’integra en diferents Àrees d’intervenció:

  • Àrea Psicopedagògica
  • Àrea Psicologia
  • Àrea de logopèdia i recursos tècnics
  • Àrea de Fisioteràpia
  • Atenció Sanitària/Infermeria
  • Atenció sociofamiliar

ESCOLARITAT COMPARTIDA

Defensem el model d’escolaritat compartida com a model d’inclusió per a aquells infants que poden tenir accés a l’escola ordinària i gaudir d’una opció enriquidora per potenciar les seves habilitats cognitives, conductuals i socials. S’estableix una relació de col·laboració i comunicació entre els EAP i els equips docents de les escoles ordinàries, per oferir un projecte educatiu comú, coherent i personalitzat a l’alumnat que realitza la modalitat d’escolaritat compartida.

L’Escola compta amb dos projectes de mesures i suport intensiu a l’escola ordinària: l'AIS ( Aula integral de suport) i el CEEPSIR ( Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos).

 

 

 

Galeria d'imatges