Escola inclusiva

L’escola d’Educació Especial Estimia-El Niu és un centre concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Atenem alumnes amb necessitats educatives especials, afectats per trastorns neurològics, sensorials, físics i psíquics presentats en diferents moments del seu desenvolupament.

Com a escola potenciem la inclusió social dels alumnes desenvolupant un projecte de suport a escoles ordinàries per crear les condicions favorables per a la inclusió d'alumnat amb necesitats educatives especials.

Treballem el currículum oficial adequant els continguts a les característiques de l’alumnat i reforçant la programació amb les metodologies específiques adequades per atendre les necessitats  individuals de cada alumne.

Afavorim el desenvolupament global amb activitats basades en una programació ajustada que faciliti l’accés a la música, la consciència i el control corporal, l’artesania i l’esport.

Defensem el model d’escolaritat compartida, per facilitar unes hores de participació a l’escola ordinària als alumnes que estan matriculats a l’escola d’educació especial al no considerar-se possible la seva estada a l’ordinària al llarg de tot l’horari escolar.

Col·laborem amb els EAP i els claustres de professors d’escoles ordinàries, per oferir un projecte educatiu, comú i coherent, als alumnes que  comparteixen l’horari entre l’escola ordinària i la d’educació especial, perquè aquests alumnes puguin gaudir dels recursos i activitats que ofereix l’entorn de l’escola ordinària.

Oferim també dos projectes innovadors dins de l'àmbit de l'educació inclusiva: l'AIS ( Aula integral de suport) i el CEEPSIR ( Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos)