METODOLOGIA

La metodologia de l’escola té en compte el treball multidisciplinar del personal docent, la implicació i participació de les famílies dels nostres infants i l’adquisició d’aprenentatges significatius i contextualitzats a la vida quotidiana.

L’infant és el protagonista de l’aprenentatge vivencial,  qui descobreix, experimenta i participa en la tasca.

Mantenim la transversalitat dels coneixements, partint dels interessos bàsics de l’alumnat i relacionant la tasca en el seu context.

Els grups – classe són reduïts, agrupats per cicles i edats, treballem amb la possibilitat de crear grups flexibles a cada cicle, per tal d’enriquir l’aprenentatge.

Potenciem l’atenció personalitzada i ajustada a les necessitats i interessos de cada infant, així com l’atenció i integració plena de l’alumnat a l’aula.

El nostre objectiu és que l’infant adquireixi aquelles competències, aptituds i hàbits que li permetin desenvolupar una millor qualitat de vida, un major grau

d’autonomia i unes habilitats socials bàsiques per la interrelació amb l’entorn.

Valorem la importància de l’ensenyament multinivell que permet al docent planificar una tasca oferint possibilitats d’aprenentatge per diferents nivells de comprensió i rendiment.

Fem ús de diferents metodologies per poder arribar a tot l’alumnat i així treballar les competències i continguts curriculars.

-TEACCH

La metodologia TEACCH es basa en l’aprenentatge estructurat a través de l’organització i l’estructuració de l’espai i dels continguts de treball fent ús de suports visuals fomentant l’autonomia i el treball independent de l’alumnat.

A l’escola oferim diversos sistemes de comunicació adaptats a les necessitats i capacitats de cada infant, per tal de potenciar al màxim la seva expressió, comprensió, interacció i habilitats socials amb el seu entorn més proper. 

- SISTEMA PECS

Té l’objectiu de treballar la intencionalitat comunicativa mitjançant l’intercanvi de pictogrames d’interès per a l’infant per tal d’arribar o millorar el seu llenguatge oral.

-BINDING

Metodologia Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir i neix d’aplicar la evidència científica al camp de la lectoescriptura.

Treballant a l’ordinador:

  • La descodificació ràpida per a millorar l’agilitat lectora
  • La memòria de treball,
  • La morfologia.
  • El lèxic

Galeria d'imatges