Canal de Denúncies

Aquí pots descarregar-te la Política del Canal de denuncies de la Fundació Estimia. 

 

Informació de la denúncia

Dades de contacte

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

*De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per la present l'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal realitzats per la nostra entitat.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, mitjançant un escrit a l'adreça: C / ANGLI, 50 08017 BARCELONA.

FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de les clàusules exposades.