Història de la Fundació

Fundacio historia glorieta

HISTORIA DE LA FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA

L’Any 1950 Auxilia inicia els seus primers passos en l’atenció a persones amb discapacitat. Inspirant-se en el model francès,  inicia una xarxa de nuclis formats per famílies, amics i demés persones sensibles amb la discapacitat que  a través de tot el país es coordinen entre ells i treballen des de la base voluntariat. Durant aquest primer període es treballa fonamentalment sobre la base de l’ensenyament a distància, creant un veritable equip estatal de mestres voluntaris amb l’objectiu de fer arribar l’ensenyança a totes les persones amb discapacitat que no tinguessin l’oportunitat d’escolarització.

Un temps després s’inicia un procés de professionalització fruit de les demandes de les famílies i que acompanya la regulació i ordenació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat que es desenvolupa progressivament a les diferents comunitats autònomes. Així es creen els primers serveis a Catalunya:

1972 L’Escola d’Educació Especial

1981 El Taller d’arts aplicades l’Àmfora

1984 El Taller l’Arc de Sant Martí

L'any 2000 es fusionen ambdós Tallers en el que ara és el Centre Ocupacional Estimia

L’any 2002, l’Associació va promoure la creació de la FUNDACIO PRIVADA AUXILIA BARCELONA per a que titulés i gestionés directament aquests serveis des del territori.

Aquets serveis han funcionat ininterrompudament fins a data d’avui, per tant, la nostra experiència en el sector es rellevant.

Fruit de la necessitat d’atendre a noves necessitats la Fundació Privada Auxilia Barcelona va treballar per a la construcció i posada en funcionament de dos nous serveis: El Servei d’Atenció Residencial i el Centre d’Atenció Especialitzada.

L’any 2014 es posa en marxa el Servei d’Atenció Residencial. S’inicia així una nova etapa de l’entitat, que ha crescut en persones ateses, en servei i en equip de professionals.

Aquest any s’aconsegueix, entre tots, atendre a les persones amb discapacitat i a les seves famílies en totes les etapes de la vida

La Fundació, creix, es revitalitza, i  adopta un nou nom: FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA, actual titular de tots els serveis. 

Galeria d'imatges