Equip del Taller

taller estimia  equip

L'equip del Taller el formen un equip de 8  persones entre les que hi ha educadores, auxiliars, treballadora social, monitors de menjador, personal de neteja i directora.