El passat dijous la Elisenda i el seu tiet ens van

oferir un concert amb la guitarra i el oukelele. El repertori de cançons populars i conegudes per la majoria van animar de valent la tarda.