Al Centre Ocupacional Estimia hem iniciat el Curs d’Iniciació al Disseny Gràfic. Aquest curs està patrocinat per l’empresa Netcentric (www.netcentric.biz) i constarà d’un total de 32 hores de formació. L’Objectiu del curs és iniciar al disseny gràfic a persones amb greus discapacitats per tal de que ampliïn els seus coneixements i capacitar-los en la seva autonomia en el treball. El curs tracta fonamentalment de l’ús de l’eina de disseny photoshop i la metodologia que seguirem està enfocada a la capacitació del grup d’alumnes per tenir eines concretes per a la realització d’un producte propi: un flyer, postal, calendari  fet que redundarà en la seva capacitat de creació d’elements de disseny per als centres i/o entitats dels que provenen. El curs tindrà una durada de tres mesos i hi participaran un total de 10 alumnes.

El Patrocinador és una empresa especialitzada en desenvolupament de pàgines web y a la consultoria de màrketing digital que té com a línia de treball en RSC la col·laboració amb la Fundació Estimia aquest 2016.