La nostra entitat sense ànim de lucre té com a missió facilitar el desenvolupament de persones amb discapacitat, brindant suport a ells i les seves famílies en les principals etapes de vida

Treballem per ser un model d’excel·lència i qualitat de servei, conservant la vocació de servei social i essent proactius a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat.

L’entitat compta amb més de 60 anys d’història al servei de les persones amb discapacitat, primer com a Associació Auxília, posteriorment com a Fundació Privada Auxília Barcelona i actualment com a Fundació Estimia. Està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1808.

Atenem totes les etapes de la vida a través dels nostres serveis:

  • Escola d’Educació Especial
  • Centre Ocupacional
  • Servei d’Atenció Residencial

Les persones són l’eix de la nostra tasca.

L’equip, il·lusionat i en constant formació, és la base d’un projecte de qualitat.

Estem oberts, a les noves necessitats i ens adaptem en cada moment.

El treball en xarxa amb aquells que són excel·lents en el seu camp ens permet oferir el millor de nosaltres.

Història

L’Any 1950 Auxilia inicia els seus primers passos en l’atenció a persones amb discapacitat. Inspirant-se en el model francès,  inicia una xarxa de nuclis formats per famílies, amics i demés persones sensibles amb la discapacitat que  a través de tot el país es coordinen entre ells i treballen des de la base voluntariat. Durant aquest primer període es treballa fonamentalment sobre la base de l’ensenyament a distància, creant un veritable equip estatal de mestres voluntaris amb l’objectiu de fer arribar l’ensenyança a totes les persones amb discapacitat que no tinguessin l’oportunitat d’escolarització.

Un temps després s’inicia un procés de professionalització fruit de les demandes de les famílies i que acompanya la regulació i ordenació dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat que es desenvolupa progressivament a les diferents comunitats autònomes. Així es creen els primers serveis a Catalunya:

1972 L’Escola d’Educació Especial

1981 El Taller d’arts aplicades l’Àmfora

1984 El Taller l’Arc de Sant Martí

L’any 2000 es fusionen ambdós Tallers en el que ara és el Centre Ocupacional Estimia

L’any 2002, l’Associació va promoure la creació de la FUNDACIO PRIVADA AUXILIA BARCELONA per a que titulés i gestionés directament aquests serveis des del territori.

Aquets serveis han funcionat ininterrompudament fins a data d’avui, per tant, la nostra experiència en el sector es rellevant.

Fruit de la necessitat d’atendre a noves necessitats la Fundació Privada Auxilia Barcelona va treballar per a la construcció i posada en funcionament de dos nous serveis: El Servei d’Atenció Residencial i el Centre d’Atenció Especialitzada.

L’any 2014 es posa en marxa el Servei d’Atenció Residencial. S’inicia així una nova etapa de l’entitat, que ha crescut en persones ateses, en servei i en equip de professionals.

Aquest any s’aconsegueix, entre tots, atendre a les persones amb discapacitat i a les seves famílies en totes les etapes de la vida

La Fundació, creix, es revitalitza, i  adopta un nou nom: FUNDACIO ESTIMIA BARCELONA, actual titular de tots els serveis. 

Patronat

El Patronat de la Fundació Estimia Barcelona és l’òrgan de govern i representació de la fundació i vetlla perquè s’acompleixin la finalitat fundacional de l’entitat. Està format per les següents persones:

foto Mª Montserrat de Tudela Edo

Mª Montserrat de Tudela Edo

+

foto Enric Emo Ylla

Enric Emo Ylla

+

foto Maria Rosa Campillo Prior

Maria Rosa Campillo Prior

+

foto Jordi Llidó Escalona

Jordi Llidó Escalona

+

foto Emilio Zegrí Boada

Emilio Zegrí Boada

+

foto José María Barguñó Bassols

José María Barguñó Bassols

+

foto Irene Mira Fernandez

Irene Mira Fernandez

+

foto Jordi Montalbo Todolí

Jordi Montalbo Todolí

+