La Julieta ha acabat el seu voluntariat. Sort i Bon estiu!!!