La Fundació ESTIMIA Barcelona, entitat que treballa en l’atenció a persones amb discapacitat i a les seves famílies, necessita contractar 1 educador/a a temps parcial pel seu Centre Ocupacional

Funcions:

Atenció directa a persones amb discapacitat

Programació, desenvolupament i avaluació de les activitats ocupacionals

Participar en l’elaboració del Pla Individual d’Atenció

 

Perfil requerit:

 Experiència en treballar les TIC amb persones amb discapacitat física

Formació mínima: Estudis universitaris en l’àmbit social

Imprescindible un any d’experiència demostrable en lloc similar

Condicions del lloc de treball:

 Jornada de dilluns a divendres en horari de matí, 25 hores a la setmana

 Contracte indefinit

 Incorporació immediata

 Remuneració segons conveni de referència

Lloc de Treball: Barcelona ciutat

Interessats/des:

Enviar CV a seleccio@fundacioestimia.org

Data límit de recepció de CV: 8 d’octubre de 2014 a les 12:00