La  Clara Remacha, Clara Quinquilla i Manuel Rivero han vingut de HP –
Hewlett Packard per explicar-nos les diferents aplicacions de la impressió
3D.

Ens ha impressionat les possibilitats que té en molts àmbits, en especial a
la medicina.

Moltes Gràcies a ells i al nostre grup de Makers!!!!